Thị trườngDanh sáchLaunchpad

Giới thiệu bạn bè và kiếm hoa hồng

Giới thiệu một người bạn để giao dịch với XT.COM. Bạn sẽ nhận được tối đa 40% cho mỗi giao dịch được hoàn thành bởi người bạn được mời.

Xem quy tắc giới thiệu

Lời mời giới thiệu

Step 1

Đặt cột tỷ lệ hoa hồng

Đặt cột tỷ lệ hoa hồng bạn muốn chia sẻ với bạn bè

Step 2

Mời bạn bè

Gửi liên kết giới thiệu hoặc mã QR của bạn cho bạn bè hoặc đăng lên mạng xã hội

Step 3

Tận hưởng thu nhập của bạn

Kiếm tiền hoa hồng cao khi bạn bè của bạn bắt đầu giao dịch.

FAQ

Kiếm tiền hoa hồng ngay bây giờ

© 2018-2024 XT.COM. Đã đăng ký Bản quyền. | Cam kết của người dùng | Điều khoản về quyền riêng tư