Thị trườngDanh sáchLaunchpad

Tham gia Chương trình Đối tác XT

Trở thành Đối tác XT và làm cho ảnh hưởng của bạn có giá trị hơn. Hãy giúp chúng tôi giới thiệu với thế giới về giao dịch tiền ảo!

Kiếm hoa hồng cao mỗi tháng

Hỗ trợ tiền thưởng hàng triệu USDT

Nhận giới thiệu vào ngày hôm sau, với thu nhập trọn đời

Cấp độ đối tác

Hoa hồng được thanh toán hàng ngày và thanh toán vào ngày hôm sau

Cách thức hoạt động của Chương trình Đối tác XT
Đăng ký để trở thành Đối tác XT
Đối với những người có tài nguyên truyền thông xã hội, chúng tôi hoan nghênh bạn trở thành đối tác của XT.

FAQ

Đăng ký để trở thành Đối tác XT

Có được thu nhập thụ động và đạt được tự do tài chính

© 2018-2024 XT.COM. Đã đăng ký Bản quyền. | Cam kết của người dùng | Điều khoản về quyền riêng tư