Hủy
Hợp đồng tương lai
Giá
24H %
Không có dữ liệu

BTCUSDT

Vĩnh viễn

0.00

Thay đổi 24h

0.00%

Giá chỉ số

0

Giá đánh dấu

0

Tỷ lệ Funding / Thời gian giải quyết

0.0000% / --:--:--

Cao 24H

0

Thấp 24H

0

Khối lượng 24H(USDT)

0.0000

Khối lượng 24H()

0.0000
Đồ thịThông tin tiền xu
Cơ bảnChiều sâu
Lệnh
Giao dịch
Giá ( USDT )
Số lượng ( )
Tổng cộng ( )
0.0000
0.0000
Xe ô tô
Thủ công
Các tham số đề xuất được tạo tự động dựa trên phân tích kỹ thuật về giá biểu tượng.Chi tiết
Khoảng thời gian
7 Ngày
30 Ngày
180 Ngày
Giá thấp hơn
-- USDT
Giá trên
-- USDT
Số lưới
--
Lợi nhuận/Lưới (phí đã khấu trừ)
--
Sao chép các tham số vào Cài đặt thủ công
Trung tính
Dài
Ngắn ngủi
Avbl  0.0000 USDT
Mua đồng coin
Ký quỹ ban đầu
USDT
025%50%75%100%
Mỗi Đếm
--
Tổng mức đầu tư
-- USDT
  • Trung tínhLý tưởng cho các thị trường giới hạn phạm vi. Tạo các đơn đặt hàng bán và mua với Lưới không có vị trí.
  • DàiLý tưởng cho các thị trường giá lên có xu hướng và biến động. Mở các vị thế mua với Grid.
  • Ngắn ngủiLý tưởng cho các thị trường gấu có xu hướng và biến động. Mở vị thế bán với Grid.
Thông báo
XTsupport