ตลาดรายการLaunchpadEURO2024 ⚽️
ช่องทางการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ค้นหา
คุณสามารถตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:
การยืนยันอีเมล
(สำหรับที่อยู่อีเมลอย่างเป็นทางการของ XT.COM เท่านั้น)
การตรวจสอบรายชื่อพันธมิตร/ตัวแทน
(โปรดยืนยันกับหนึ่งใน BD อย่างเป็นทางการของเราก่อนที่จะสรุปสัญญาหรือการชำระเงินใดๆ)
การยืนยันตัวตนของ XT.COM BD
(ผ่านทาง Telegram/Discord/WhatsApp ฯลฯ)
การตรวจสอบที่อยู่การชำระเงิน
(โปรดงดการโอนเงินไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการยืนยัน)